Veľkonočná výslužka


Kropím úzku blúzku Zuzky
beriem prvé sladké kúsky.

Malá Majka síce jajká,
ale pridá zo dve vajká.

Šibnem ešte Inge lýtka,
hneď je plná igelitka.

Katka Vierka kričia "My nie",
potopa ich tesne minie.

Mokrá mama pení a šteká,
nedočkám sa peniažteka

ale bitky. A z tej bitky
mám len zbytky igelitky.

Subsite: 

Žánre: 

Témy: