Betaverzia

Nie si a si

Nie si z kvetov a predsa voniaš ako lúka
Nie si z vosku a predsa topíš sa v rukách

nie si z ozvien a predsa vraciaš sa stokrát
nie si z vlny a predsa hreješ aj mokrá

Subscribe to Betaverzia