O denníkoch *

Denníky sú po povinných slohoch asi najčastejším ľudským literárnym prejavom. Volajú sa tak preto, lebo sa do nich zapisujú každý deň zážitky. Ďalšou možnosťou je, že sa tam zapisuje to, čo robíme cez deň. Ale častejšie do nich zapisujeme to, čo robíme v noci. Takže by sa mali vlastne volať nočníky. Ale to by sa bilo s pomenovaním nádob, ktoré sa používajú na iné činnosti. Tie by sa síce dali premenovať, alebo volať iba svojím šerbloidným synonymom, ale tento spôsob riešenia tohto lingvistického problému nepokladám za pravdepodobný. Radšej zostaňme pri tom, že budeme naďalej používať toto nepresné, zmätočné ale známe slovo.

Nie vždy je denník iba strohým a suchým záznamom prežitej skutočnosti. Skutočnosť v ňom môže byť rôznym spôsobom skresľovaná podľa účelu, pre ktorý sa denník píše. Potom vznikajú jeho zaujímavé klony.

Ak slúži ako náhrada partnera na komunikáciu, je papierovou bútľavou vŕbou. Môžeme si ho pracovne nazvať Denník Bútľavník. Poznáme ho podľa toho, že sa často oslovuje vo forme "Môj milý denníček". Vystupuje ako živá osoba so živými vlastnosťami. Je dôveryhodný (poviem to len tebe...), mlčanlivý (ty to nikomu neprezradíš...), chápavý (ty jediný mi rozumieš...) a múdry (poraď mi, čo mám robiť...). Je tiež vždy pripravený a nepapuľuje. Ale od bútľavej vŕby sa predsa len niečím líši. Pamätá si. Pozor na to.

Dosť pľuhavou odrodou je Denník Nereálnik. Autor si ho píše ako záznam svojho paralelného vymysleného života. Niekedy sa odlišuje od skutočnosti mierne, no niekedy je to poctivé fantasy dielo. Zákerné na ňom je to, že sa v ňom objavujú aj pravdivé údaje. Prinajmenšom je tam reálny rozsah dátumov a osoba autora vzhľadom na JA spôsob písania. Potom je pre nezúčastneného (teda vlastne pre kohokoľvek okrem autora) ťažké určiť, čo je a čo nie je skutočnosť. Po dlhých rokoch je to problém aj pre samotného autora. Nevýhodou Nereálnika je, že keď sa dostane do rúk nepovolanej osoby, ktorá mu chce za každú cenu veriť, zmení sa na bibliografickú zbraň hromadného ničenia. Hlavný hrdina to schytá najviac, lebo je v epicentre výbuchu. Ale padajú aj hlavy postáv v ňom spomenutých, trhajú sa vzájomné vzťahy a tlaková vlna kosí siluety budúcich plánov. Na druhej strane výhodou Nereálnika je to, že ak sa ho podarí udržať v ilegalite a autor ho opäť vytiahne na svetlo sveta až v pokročilom štádiu senility a straty pamäte, prinesie mu nevšedný čitateľský zážitok a uspokojenie, že neprežil svoj život tuctovo.

Trochu inak sa správa Denník Motivačník. Má dve rôznym spôsobom motivujúce časti. Zapísané stránky motivujú tým, že serú pisateľa svojou všednosťou. Nezapísané stránky motivujú tým, že ho lákajú svojimi možnosťami. Dá sa na ne napísať čokoľvek, len to treba vhodne odžiť. Zapísané stránky tlačia, čisté stránky ťahajú. A pisateľ je ako odtrhnutý vagón hnaný na výhybky, ktoré v euforickej vízii prehadzuje tak, aby cesta okolo života bola čo najzaujímavejšia, najadrenalínovejšia alebo najobdivuhodnejšia. Za oknom vidí stále niečo nové, striedajú sa tváre, ľudia nastupujú a vystupujú. Je to pekný trip, kým mu nezačne vadiť, že na nástupišti musí nechať niekoho, na kom mu začalo záležať.

Ak je jediným cieľom zápis skutočnosti, ide o Denník Faktovník. Buď si ho píšu ľudia, ktorí už prekonali štádium písania vyšších návykových foriem denníka a potrebujú abstinovať, alebo tí, ktorí nemajú žiadnu schopnosť vymaniť sa z prvoplánového pohľadu na svet. Ktorým chýba aspoň ľahká forma schizofrénie, niektorá z mnohých odrôd fantázie, literárny talent alebo nutkanie fabulovať či klamať. Faktovník nie je odsúdeniahodný, lebo vo vhodnej chvíli môže poslúžiť ako podklad na písanie análov. V dobrom i v zlom význame tohto slova.

---
Ilustrácia: Katarína Knežníková

Subsite: 

Žánre: 

Komentáre

uz som sa zlakla,

ze tu nic nenajdem a ja odidem z dlhym nosom, ale nastastie si sa chytil. :-) Mne sa paci v tomto stadiu zavislosti Nerealnik. :-)

dlhý nos ti nedám

Ja si píšem Nereálnik na tomto webe, len mám strach, že mi ho niekto objaví :)

Určite existujú ešte aj iné výrazné typy denníkov, len ma nenapadli. Ak máš pocit, že som niečo vynechal, napovedz. Zahrniem do vedeckého výskumu.

Iné.

Myslím, že by sa tu dal zaradiť ešte jeden z ...níkov. Napadlo ma, že či už myšlienka alebo obsah žaludka v konečnej faze používajú jeden otvor. Videl som raz jedného môjho eštekamaráta, že mu to šlo aj nosom, tak čo takto "VĂťGRCNĂŤK".

výgrcník

To by som musel vidieť ukážky z textov, inak sa mi bude ťažko zovšeobecňovať. Ale myslím si, že trochu si to viem predstaviť.