Čítam ti pred spaním

Čítam ti pred spaním mp3

Sám, sám, už ma nebaví v dave samoty stáť.
Strácam všetky adresy starých drevených vrát.
Kráčam mestom zasnený v sprievode štyroch vrán.
Sám mám veľké obavy, preto piesne si hrám.

O tom, že čítam ti pred spaním,
s vlasmi sa hrám;
tak rozpletám obavy,
keď ti pár bláznivých návrhov dám.

Znášam hmlisté pohľady nočných pouličných lámp.
Stretám temné postavy časom zabudnutých drám.

Čítam ti pred spaním,
s vlasmi sa hrám;
tak rozpletám obavy,
keď ti pár bláznivých návrhov dám.

Poďme sa tajne skryť niekam do trávy,
do lesa kde zavíta tma.
Ty sa však nestratíš, uvidíš, nemusíš sa báť.
Stromy dnes budú náš chrám.

---
Hudba: Matej Drobný
Text: Matej Drobný
Spev: Matej Drobný

---
Matej: Hudba k piesni vznikla v predvečer oficiálneho otvorenia dielní, a to na karimatke pred mojím stanom. Bola to typická “vedderofka“, kde som si nevedel predstaviť iný ako anglický text. Ráno na dielni som si dal za úlohu zbaviť svoju novú melódiu anglického šatu a slovenským textom ju posunúť do trochu inej dimenzie. K dokončeniu textu mi veľmi dopomohlo nielen usmernenie našich lektorov, ale vo veľkej miere aj tvorivá atmosféra v dielni.

Subsite: 

Médiá: 

Vyšlo: