Mapa trasy

Spôsob vytvárania mapy cestovateľskej trasy si ukážeme na príklade Zakarpatskej Ukrajiny. Získať predstavu sa dá aj z uvedených fotografií, ale lepšie je skúšať si to na na originálnom súbore. V tom prípade si ho stiahni v prílohe a otvor v programe Inkscape (opensource SVG vector editor). Obsahuje veľa informácií, preto na celú obrazovku. Jednotlivé fotografie si pozeraj vo väčšom zväčšení, stačí kliknúť a potom sa vrátiť späť.


Na začiatok ti pomôže 5 tlačidiel, ktoré sú vyznačené na obrázku. Horné na pravej strane automaticky nastaví také zväčšenie, aby sa zobrazovala celá stránka. To pod ním zobrazí panel Fill and Stroke, ten neskôr pomôže pri kreslení. Najspodnejšie zobrazí panel vrstiev. Ten si ešte roztiahni na takú veľkosť, aby sa zobrazoval celý zoznam vrstiev. Tlačidlá vľavo - horným (šípka) vyberáš objekty a dolným kreslíš čiary (napríklad hranice a trasy).

Celá mapa je poskladaná z niekoľkých vrstiev, ktoré sú poukladané na sebe. V paneli vrstiev sa dajú zobraziť a skryť (ikona oka). Tu sú zobrazené všetky vrstvy okrem spodnej, v ktorej sa nachádza vzorová mapa pre kreslenie (vo výslednom obrázku nepotrebná).
 
 

Tu je zobrazená iba najspodnejšia vrstva so vzorovou mapou. Všimnite si, že jej priehľadnosť (opacity) je nastavená na nižšiu hodnotu ako 100%. To preto, aby kreslené objekty vo vrstvách nad ňou (napríklad hranice) boli dobre viditeľné. Použiť môžete akúkoľvek mapu z internetu, ktorá obsahuje všetky prekreslované informácie.
 
 

Nástrojom Draw Brezier Curves (označená ikona vľavo dole) sú do vrstvy "frontiers" nakreslené hranice. V paneli Fill and Stroke sa nastavuje ich farba, hrúbka a štýl čiary (plná či bodkovaná).
 
 

Do vrstvy "roads" sú podobne nakreslené cesty. S inou hrúbkou a farbou čiar.
 
 

Do vrstvy "mountains" sú nakreslené poloniny. Ako uzavreté krivky, výplň hnedá a rozmazané okraje (blur).
 
 

Kvôli prehľadu je do vrstvy "europe" vložená mapa Európy vytvorená samostatne.
 
 

Do vrstvy "towns" vložené mestá. Ako krúžky zvolenej farby a názvy.
 
 

Do vrstvy "track" vložená trasa. Spolu s ňou je vytvorená aj legenda.
 
 

Ďalej je zobrazené postupné vrstvenie, ktorým sa vytvorí celý obrázok. K hraniciam sa pridali cesty.
 
 

K hraniciam a cestám sa pridali pohoria.
 
 

K hraniciam, cestám a pohoriam sa pridala mapa Európy.
 
 

K tomu ešte mestá.
 
 

A nakoniec trasa.

Takto vyzerá kompletná mapa, ktorú stačí už len vyexportovať a použiť.

PrílohaVeľkosť
2010-07-10_03-00-00_podkarpatie_trasa.svg342.86 KB

Subsite: 

Žánre: