Tschingli-Bungli-Tangli-Wang Šrank

V Nemecku žijúca CZ kamarátka Daniela vytušila fonetický potenciál môjho priezviska a preložila a upravila (u nás neznámy, tam veľmi populárny) tradicionál Tschingli-Bungli-Tangli-Wang (originál si môžete vygoogliť). Mne sa veľmi páči, lebo je to jediná hrdinská pieseň o mne.

Ten příběh, co vám budu hrát
je smutný dost však mám jej rád
v něm hrdina je Peter Šrank
a Tschingli-Bungli-Tangli-Wang

Peter, no to byl chlapa kus
měl bujný vlas i vous i vkus
on měl rád džez i folk i punk
i Tschingli-Bungli-Tangli-Wang

Snad proto jednou dostal vztek
že marně šetří na lístek
za třista dvacet jeden frank
do Tschingli-Bungli-Tangli-Wang

Tak sebral, co měl po kapsách
když kolem Ivan domů táh
a vyčendžoval starý tank
značky Tschingli-Bungli-Tangli-Wang

Když vyjel, nechal za sebou
dočista vše, i Danku svou
tu nejkrásnější ze všech Dank
pro Tschingli-Bungli-Tangli-Wang

Jel mnohé noci, mnohé dni
a když skončil ten poslední
tak spatřil vlajku s jing a jang
a Tschingli-Bungli-Tangli-Wang

To už měl Peter velký hlad
tak řek si, že by si moh dát
pár pomerančů, něco mang
a Tschingli-Bungli-Tangli-Wang

Však když dojel na náměstí
tak nic dobrého nevěstí
že před nosem mu obchod zamk
Kim Tschingli-Bungli-Tangli-Wang

To už po městě letí zvěst
že pancéřová míří pěst
na nejbohatší ze všech bank
The Bank of Tschingli-Bungli-Tangli-Wang

A tak než Peter vycouval
Byl obklíčen a povel "Pal!"
pro vše co vojenský má rank
zněl "Tschingli-Bungli-Tangli-Wang"

Dál zastírat vám nebudu
že po té ráně osudu
se neslo jenom "Beng!" a "Bang!"
nad Tschingli-Bungli-Tangli-Wang

Tak skončil smutně starý tank
a bohužel i Peter Šrank
i nejbohatší ze všech bank
a celý Tschingli-Bungli-Tangli-Wang

Z toho plyne poučka
pro otce syna vno-učka
kto nechce skončit jako Šrank
bez franku Danky, tanku, mang
tam v Tschingli-Bungli-Tangli-Wang
ať jde radši jinam

----
Podľa tradicionálu upravila Daniela Weber

Subsite: