Akcie

  • 06. až 13.08.2017 Letavy. Týždenný tábor umeleckých dielní.

Uvádzam tu nielen akcie, na ktorých sa zúčastním aktívne (napríklad, že hrám alebo čítam), ale aj tie ostatné. To preto, aby ich ktokoľvek mohol využiť na spoločné stretnutie. Prípadne na odovzdanie nejakého CD, knihy a pod. Stačí sa ozvať.

Staré:

To, čo bolo, si pozri v Kronike.

Subsite: