Textový duet

Duet je v hudbe všeobecným označením pre skladbu pre dva hlasy alebo pre dva nástroje. Toto vymedzenie je však pre textára príliš široké, lebo zahŕňa aj to, čo nás veľmi nezaujíma, respektíve, čo sa nás až tak netýka. Textára sa to začne týkať vtedy, keď jeho text končí v ústach dvoch interpretov alebo aj jedného interpreta, ak ho predvádza ako dialóg. Takže ďalej tu v prípade pojmu duet hovorme radšej o textovom duete.

Nie vždy, keď spievajú dvaja na striedačku, jedná sa o textový duet. Často ide len o rozložené vokály. Hranica, kedy pieseň začíname chápať ako duet je nepresná, ale záleží od dvoch vecí –

  • či sa striedajú dva sólové spevy alebo
  • či má text charakter dialógu.

Poznávacím znakom dialógu je, že ak sa to snaží zaspievať jeden človek, čosi tomu chýba (ak neimituje dve rôzne postavy). Takže to rozdelenie pre potreby textovania by mohlo byť asi takéto:

Prvý prípad (spievané dvomi, ale nie je to dialóg) je dosť častý a vzniká väčšinou vtedy, ak sa len jednoducho porozdeľujú vokály alebo ak si chcú dve rovnocenné hviezdy spolu zaspievať. Ale rozhranie medzi týmto typom a nasledujúcim je dosť široká a často ťažko rozpoznateľné. Ak má totiž text náznaky toho, že jednotlivé časti sú viazané na osobu, ktorá ich spieva, väčšinou vzniknú len drobnými úpravami textu pre potreby takéhoto druhu interpretácie. Dobrým príkladom je napríklad Žbirkova pieseň V slepých uličkách, ktorá pôsobí ako presvedčivý dialóg muža a ženy, no napriek tomu po zmene pár slov ju niekto z nich môže spievať aj sám (v tomto prípade to robí Žbirka). Tu je verzia ako duet a sám Žbirka. Opačným príkladom je Láska od Marcela Palondera, ktorú neskôr ako duet naspieval s Anitou Soul. Tu je Palonder sám a tu duet.

Druhý prípad (dialóg medzi dvomi) je najtypickejší. Vtedy je text tak rozdelený do dvoch rolí, že iná interpretácia ako vo forme duetu vlastne ani nie je možná (iba ak by sa spievala ako „dvojrola“, čo je už nasledujúci príklad.

Tretí prípad (text je dialóg, spieva jeden) sa používa niekedy ako parodický prvok (napríklad Vysockij či Nohavica v dialógu pre televízorom Váňa a Zina) alebo z núdze cnosť, keď chce niekto predsa len zaspievať dialógový duet a druhú postavu naimituje (vokálne, obrazne, herecky...)

Samozrejme, že toto rozdelenie je len približné, lebo existuje veľa piesní, ktoré ťažko takto zaradiť alebo to nie je podstatné. Ako príklad uvediem Je T'aime‏, ktorý pre poslucháča posobí nielen svojou textovou zložkou, lebo jedna z rolí je značne „netextová“, i keď o to silnejšia.

Toto rozdelenie nám však pomohlo aspoň v tom, aby sme vytušili, ktorý typ duet si vlastne pýta samostatnú textársku kapitolu. Je to jednoznačne dialóg, či už v svojej prirodzenej alebo aj imitovanej interpretácii. Rozdelený monológ je skôr záležitosťou aranžovania alebo „manažovania“ skladby a často vzniká až po napísaní textu (čo tiež svedčí o fakte, že vlastne nie je textovým duetom).

Ak sa teda ďalej budeme venovať duetu iba ako dialógu, môže si všimnúť ďalšie vlastnosti.

  • Vyváženosť – či je prínos oboch strán približne rovnaký (nielen dĺžkou textu, ale napríklad aj silou podielu na konečnom vyznení) alebo to niekto ťahá a druhý len kontruje.
  • Granularita – teda rozdrobenosť dialógu. Niekdy sa role striedajú na úrovni slov (či fragmentov), niekdy na úrovni veršov, niekedy až na úrovni slôh, alebo až na úrovni slôh versus refrénu.
  • Osoby – muž a žena, dcéra s matkou, otec so synom...

Je veľa duetov, ktoré by tu bolo možné uviesť ako príklad. Preto vyberiem aspoň pár so stručným popisom.

Peter Nagy a Jožo Ráž (Elán) - Psi sa bránia útokom
http://www.supermusic.sk/skupina.php?action=piesen&idskupiny=179&idpiesne=1743
http://www.youtube.com/watch?v=oLVGTOGBgC4
Rozdelený monológ naspievaný dvomi hviezdami. Bez problémov zaspieva aj jeden z nich.

Jaromír Nohavica – Dialog u televizoru (Váňa a Zina) http://www.supermusic.sk/skupina.php?idpiesne=54730&sid=&TEXT=1
http://www.youtube.com/watch?v=H94Xp6f6ZkY
Dialógový duet s parodickým prvkom. Striedajú sa na úrovni slôh. Ženskú aj mužskú rolu spieva jeden interpret – chlap.

Michal Tučný – Lojza a Líza
http://www.supermusic.sk/skupina.php?action=piesen&idskupiny=115&idpiesne=8917
Dialógový duet s parodickým prvkom a pointou dejového zacyklenia. Striedajú sa na úrovni slôh, Pieseň nemá refrén. Spievajú chlap a chlap ako žena.

Žbirka, Gombitová – V slepých uličkách (Žbirka/Peteraj)
http://www.supermusic.sk/skupina.php?action=piesen&idskupiny=206&idpiesne=1059
Dialógový duet. Muž a žena spievajú na striedačku slohy. V refréne sa niekedy podelia.

Hapka, Hergerová – Levandulová (Hapka/Horáček)
http://www.supermusic.sk/skupina.php?idpiesne=557&sid=
http://www.youtube.com/watch?v=UoG39BdpYLA
Dialógový duet medzi mužom a ženou. Žena spieva slohy a muž refrény.

Jane Birkin et Serge Gainsbourg - Je t'aime... moi non plus
http://www.youtube.com/watch?v=k3Fa4lOQfbA
Dialógový duet. Muž a žena vedú dialóg na úrovni veršov respektíve slôh. Podstatným ženským textom je vzdychanie.

Spirituál kvintet – Krutá válka
http://www.supermusic.sk/skupina.php?idpiesne=9163&sid=
Žena celé slohy argumentuje, prečo ju má milý zobrať do vojny, on jej len stručne odpovedá „Ne, to nesmí být!“, až sa nakoniec nechá presvedčiť. Je to dialógový duet, nevyvážený (dievča má výraznejší podiel oproti chlapcovi)

A teraz nejaké textárske rady. Dá sa niečo vymyslieť?

  • Zamilovanosť. To funguje vždy. Pieseň o láske formou dialógu dostáva ďalší zaujímavý rozmer. Napríklad Nedvěd – Valčíček, Hapka, Hegerová – Levandulová...
  • Rozchod.
  • Konfrontácia. Dialóg je často o konfrontácii. Rieši sa nejaký rozpor, argumentuje sa pre a proti. Pomôže, ak takto napíšeš aj text. Jasne sa vymedzujú role a tento rozpor dramatizuje. Príklady: rôzne postoje Váňu a Ziny v Dialogy u televizoru, Lojzu a Lízy v rovnomennej piesni, Tichá domácnost od Ebenovcov...
  • Presviedčanie. Ak sa jeden snaží presvedčiť toho druhého o svojej pravde, je to nosný výrazový prvok dialógu. Príklad: Spirituál kvintet – Krutá válka

A na záver príklady duetov, ktoré vyzerajú ako dialógy ale nimi nie sú. Rozdelenie do mužskej a ženskej role im však dodáva zdanie dialógu.

Subsite: