Rýmové vzorce

O rýmoch sme toho už povedali veľa, ale zatiaľ sme sa sústreďovali len na rým samotný. Teda na rýmový pár, bez ohľadu na to, ako je vo veršoch rozmiestnený. Teraz sa sústredíme práve na jeho umiestnenie. Pre tých, ktorí aspoň tušia, napoviem - ABAB, striedavý, obkročný...


Veľmi nám pri tom pomôže schématické označovanie rýmujúcich sa veršov - veršové páry (dvojice, entice...) sa budú označovať rovnakým písmenom abecedy, začneme vždy od A a postupne podľa abecedy. Poznáme to snáď už zo strednej školy. Najlepšie na príklade.
A V richtárovej studni
A bystrá voda šumí.
B Spadla do nej iskra,
B bystrá voda vyschla.
Takýto rým má schému AABB a kedže je veľmi častý, má aj svoj názov - združený.


Ďalším častým rýmom je striedavý, ktorého schéma je ABAB.
Najkrajšia si keď si češeš vlasy
tuším zakryjú tvoj štíhly pás.
Zrkadlo už pošepne ti asi
že sa krásnym ženám podobáš
(Kamil Peteraj)


Tretím z tejto základnej trojice je obkročný ABBA. Príklad vyberiem zatiaľ z poézie, v textoch je veľmi zriedkavý.
A Tam rozhadzuje slnko šperky zo zlata
B milenci za svet nemajú kam ísť.
B Napísala mu hrozne smutný list
A a pred zrkadlom čítala ho dojatá.
(Miroslav Válek)


A ešte nesmieme zabudnúť na "ulievacky" rým, v ktorom sa nejaký ten verš nezrýmuje. Aj keď sa zdá byť podradný, predsa má svoje miesto. Hlavne preto, lebo niekedy je myšlienka dôležitá a nepodarí sa ju dokonale zrýmovať. A aj preto lebo ho máme podvedome pod kožou. Nie je nám celkom cudzí, ani si možno neuvedomujeme, ako často sme sa s ním už stretli - v ľudovkách a detských riekankách.
Pec nám spadla, pec nám spadla,
ktože nám ju postaví,
starý peciar neni doma
a mladý to nespraví.

V tomto prípade je schéma ABCB. A meno? Prerývaný. Ako ďalší príklad si môžeme uviesť Válkovu báseň "Jesenná láska", ktorej pesničková verzia je asi najznámejšia tá od Žbirku. (Válek má dostatočný kredit na to, aby sme ho podozrievali z nedokonalého rýmu)
Lása je strašne bohatá,
láska tá všetko sľúbi,
a ten, čo ľúbil, sklamal sa
a ten, čo sklamal, ľúbi.


No a posledný z tých základných, ktoré si tu spomenieme, je postupný rým. Vzorec je ABCABC. Ten sa už ťažšie podvedome vychytáva (páry sú ďalej od seba) a je menej častý.
Kalendáre návratov
každý v krídlach má
v javoroch si tiché hniezda hnetú.
Polia sú ich záhradou,
strechou čierna tma,
nad ľudskými vtáčie cesty vedú.
(Kamil Peteraj)


Takto by sme mohli vymenovávať ďalšie a ďalšie rýmové vzorce, ale význam to má skôr v poézii. Došli by sme až k rispetu a hlavne sonetu, a na druhej strane k voľnému alebo sporadickému rýmu. S týmto tu zatiaľ úplne v pohode vystačíme. Aj tak často rýmový vzorec nášho textu vychádza viac s hudby ako zo zámeru textára.

Ja osobne si myslím, že pre textárčinu má táto kapitola veľmi malý význam, lebo pesničkou to bude, nech to už zrýmujeme akokoľvek. Na ukážku dva antipríklady pravidelných rýmových vzorcov.

Prvá je Amnestia na neveru. Keď si ju zaspievate, zistíte, že prvá sloha začne približne ABAB, druhá to zmení na AABB, refrén je len rozvinuté AA, tretia ťaží z vnútorných rýmov, takže v podstate je to niečo ako A(A)B(B)CC a štvrtá je už iba polovičná sloha AA. Takto napísané divočina, ale určite si to neuvedomíte ani pri dvadsiatom počutí. Jednoducho - vnímame rýmové páry a ak sú v piesni rozložené prirodzene, je to OK.

Druhá je Balada o poľných vtákoch. Prvá sloha je ABCDEC, alebo ak to berieme ako polverše, tak máme prerývaný rým. ABCB. Refrén je klasika striedavý ABAB. Druhá sloha je akoby dokonalejšie zrýmovaná prvá a vznikne ABCABC (postupný rým). Druhý refrén je bez rýmov, tretia sloha môže byť s prižmúrením oka zasa postupný rým. Takže - podčiarknuté a zrátané - tiež riadna divočina a ani si to veľmi neuvedomíme.

Aké si z toho teda zobrať ponaučenie? Veľa toho nie je. Je dobré si zapamätať aspoň to, že rýmové vzorce existujú a naučiť sa identifikovať aspoň tie základné. Aspoň kvôli obyčajnej textárskej gramotnosti. Združený, striedavý, prerývaný, sporadický a žiadny (voľný verš). U združeného rýmu dať pozor na to, že ak sa nepodporí dynamickou melódiou, je príliš strojový, plochý. A že striedavý rým je asi najčastejší a pre slovenské ucho najprirodzenejší. A to najdôležitešie nakoniec - žiaden nie je lepší alebo horší a teda žiaden nie je najlepší. Podstatný je rým ako taký, jeho rozmiestnenie v texte až tak veľmi nie.


A na záver ešte jedna vec, ktorá síce súvisí so stopovou organizáciou verša (to sú tie nepríjemné zvieratká ako jamb, trochej...) a tam sa aj zvykne uvádzať, ale keďže má vo svojom názve slovo "rým", spomeniem ju tu. Ide o mužský a ženský rým. Ženský rým je zjednodušene párny, mužský nepárny. Párnosť a nepárnosť samozrejme vo význame stopy, čo zatiaľ ešte akože nepoznáme, ale snáď si to budete vedieť predstaviť. Príkladom čistého ženského by mohlo byť Opri sa o mňa od IMT smile (Opri sa o mňa, bude ti dobre, svet bude krásny a nebo modré...). Príkladom mužského je napríklad celá Učiteľka tanca (manžety - od tety - je môj sen - strácam zem...). Často sa však mužský a ženský kombinuje, najmä preto, lebo je súčasťou typovo najprirodzenejšej slohy striedavého verša, v ktorej sú párne verše ženské a nepárne mužské - riekanky. Stará dobrá Pec nám spadla, ktorá je rytmicky v polovičke piesňových textov (to som trochu prehnal, ale určite je naj). Takže už treba spomenúť len dve veci. Aký to má význam a ako si to zapamätať. Na zapamätanie je jednoduchá pomôcka. Strčte si ukazovák pravej ruky do dierky vytvorenej z palca a ukazováka ľavej ruky - v počte použitých prstov je tajomstvo tejto mnemotechnickej pomôcky. A význam? Dá sa odvodiť z mužského a ženského princípu, čo sú pojmy dostatočne známe z praktického života i východných filozofií. Ženský rým je pokojnejší, ľahšie plynúci, láskavejší... Mužský je dráždivejší, drzejší, bojovnejší, pochodovejší... pojmy by sme mohli objavovať podobne ako pri ochutnávaní vína. A podobne feelingovo by aj zneli.

Subsite: