Zmenená

Zmenená mp3

Toto mesto stráca tóny
a ja slepo kráčam po nich
za tebou zmámená
drobná jak zámená.

Na rohoch veľkomesta noc ma hrýzla
tkala mi cudzie splíny pod nohy.
Keď s tebou ležmo v noci mením význam
snažím sa tváriť, že ti nezhorím.

Ďalšie mesto strácam v ohni,
bol si dlho nerozhodný.
Som tebou zmarená,
iný tón znamenáš.

Na rohoch veľkomesta noc ma hrýzla
tkala mi cudzie splíny pod nohy.
Keď s tebou ležmo v noci mením význam
snažím sa tváriť, že ti nezhorím.

Hudba: Ladislav Bozó
Text: Ján Perďoch
Spev: Monika Nagypálová

Ján Perďoch: Buko prišiel s hudobným podkladom, ku ktorému sa pokúšal napísať text. Samotná téma textu sa však nehodila k tejto hudbe, takže som ju zmenil a pri zachovaní jeho podmienky (vsunúť do textu konkrétne ženské meno - skúste ho nájsť) napísal nový text.
Peter Šrank: Keďže s tým menom to je podľa odozvy asi ťažká hádanka, rozhodol som sa naznačiť viac. Hľadajte ho v refréne na rozhraní dvoch veršov.

Foto Jozef Majerský

Subsite: 

Vyšlo: 

Komentáre