Slzy ako očista

Slzy ako očista mp3

Moja mama mi odmala,
Utierala slzy rukou,
Ja som plač však milovala,
Aj keď ma nazvala hlúpou.

Kamaráti nechápali,
Že ja plačom len žiaľ striasam,
Často sa mi posmievali,
Vraveli, že v tom je láska.

Ako nebo čistí dážď,
Tak aj slzy moju dušu,
Potom môžem smiať sa zas,
Plač len potrebuje čas.

Plač ma ťahá do pokoja,
Strach a úzkosť keď ma zmôže,
Spláchne slová, čo ma bolia,
Ostane len slaná koža.

Tmavý mrak, obloha hmlistá,
Slzy sú pre mňa očista.
Ako tak dážď na mňa kvapká,
z mojich sĺz je voda sladká.

Hudba: Monika Wikarská, Pali Bartoš
Text: Monika Wikarská
Spev: Monika Wikarská

Foto Jozef Majerský

Subsite: 

Vyšlo: