Súťaž o návrh obalu tretieho CD Letavskej chasy

Milá letavská verejnosť.

Vyzerá to tak, že ďalší ročník Letáv bude a že na ňom bude aj Hudobno-textárska dielňa. A ak všetko dobre dopadne, bude aj tretie CD Letavskej chasy.

Každý z tých dvoch doterajších diskov bol niečím významný. Na prvom sme si dokázali, že sa CD dá urobiť z nuly za šesť dní aj s čiernobielym obalom, ktorý sme potom dodatočne sfarebnili. Na druhom sme pokročili ďalej a dokázali sme ho urobiť farebné a poloprofi už na Letavách. Teraz je pred nami tretie a s ním aj ďalšia výzva. Keďže v technickej kvalite už nie je účelné ísť niekam ďalej, rozhodli sme sa pridať iný rozmer. Letavskosť. Obal ďalšieho CD budú navrhovať a vyberať letaváci.

Najskôr ale upozornenie. Tretie CD Letavskej chasy je plán, nezaručený cieľ, vízia, sen... čiže niečo, čo závisí od úspechu mnohých predchádzajúcich krokov. Je to koniec nejakej cesty, ktorá má veľa prekážok. Preto hneď na začiatku upozorňujem všetkých, ktorí sa tvorby obalu zúčastnia, nech ho zatiaľ berú ako hru. A ak sa z nejakého dôvodu nedohrá do konca, nech neľutujú.

Prečo tá opatrnosť? Môžete si odškrtávať so mnou. Musia sa uskutočniť Letavy. Musí byť hudobno-textárska dielňa. Musia sa v nej stretnúť schopní ľudia. Musia vymyslieť dobré pesničky. Musia sa ich naučiť interpretovať na úrovni. Musí sa podariť nahrávanie. Musí byť hotový obal. Musí sa podariť výroba CD. Musí byť také dobré, aby sto ľudí bolo ochotných zaplatiť tri eurá. Ak niečo z toho nebude, nebude ani CD.

Ešte jedno upozornenie. Keďže sa nejedná o voľby prezidenta, nie je našou povinnosťou zabezpečiť volebné právo pre každého. Z praktických dôvodov sme zvolili Facebook, lebo je nás tam dosť, aj keď nie všetci. Aby sa eliminovali vplyvy spamovania, kupovania hlasov, nasadzovania bielych koní či čiernych duší - uplatní sa jedno opatrenie. Hlasovanie bude v dvoch kolách. V prvom hlasuje komunita "letaváci na Facebooku", ktorej identity je ťažké ustrážiť, a vyberie finálovú skupinu. V druhom kole hlasuje porota zložená z pár živých letavákov, ktorej identity sa už ustrážiť dajú. Tá vyberie víťaza. A ešte je v rezerve tretia, tá najspravodlivejšia možnosť. Ak by tých dobrých a kompletných návrhov bolo viac, konečné slovo budú mať až členovia hudobno-textárskej dielne na Letavách.

Aj keď to vyzerá komplikovanie, je to vlastne jednoduché. Stačí sledovať, čo sa deje na Facebooku. Podstatné informácie sú aj na kefoweb.sk, aby mali šancu tvoriť aj tí, ktorí nie sú na Facebooku. Kadejeké termíny, harmonogramy, podmienky, pravidlá a poroty sú len nutné zlo určené len pre tých, ktorých sa týka.

Pravidlá sú v prílohe.

Aj keď tu všade uvádzam termín "letaváci na Facebooku", je ťažké takúto skupinu ľudí vymedziť. Preto sa pod ňou asi budú chápať všetci tí, ktorých táto vec chytí za srdce, a s vysokou pravdepodobnosťou to budú najmä letaváci.

Fázy

Nultá fáza – návrhy a výber názvu (témy) CD
Aby mali výtvarníci nejakú počiatočnú inšpiráciu, pokúsime sa vymyslieť niekoľko (možno desiatok) názvov CD3 a tým aj určiť tému. Začiatok – 1.máj. Koniec – 14. máj. Navrhujú a vyberajú letaváci na Facebooku. Každý návrh je dobré odôvodniť, teda presvedčiť ostatných, prečo je dobrý.

Prvá fáza – návrhy obalu
1. máj až 31. máj. Kto chce skúsiť navrhnúť obal, nech si stiahne súbor s inštrukciami, ktorý je v prílohe. Sú tam uvedené pravidlá, najmä rozmery, rozloženie jednotlivých stránok, požiadavky na písmo, autorské práva, doporučené techniky a farebnosť... Stačí, ak vytvorí návrh titulky (teda prvej stránky bookletu), ten sa zúčastní letaváckeho lajkovania. Ak už v tejto fáze vytvorí aj ostatné stránky, môže to byť jeho plus, ak si myslí, že to zaváži pri rozhodovaní. Súčasťou návrhu je aj názov CD. Autori sa môžu inšpirovať paralelne prebiehajúcou diskusiou o názve a témach, ale nie je to podmienkou, ak ich autorskému zámeru vyhovuje niečo iné. Návrhy zbieram na adrese srank@kefoweb.sk. Uverejnené budú postupne alebo naraz do 1. júna, kedy sa začne hlasovanie. Podmienkou je dodržať pravidlá a súhlasiť s propozíciami. Prepokladá sa, že tvorcami budú výtvarne zameraní letaváci.

Druhá fáza – výber finalistov návrhov obalu letavákmi na Facebooku
Začína 1.6.2011 uverejnením zaslaných návrhov, realizuje sa lajkovaním. Trvá týždeň.

Tretia fáza – výber víťaza z finalistov (Letavská porota)
Z finálovej skupiny návrhov vyberá porota. Má na to týždeň. Víťaz bude zverejnený 15.6.2011

Štvrtá fáza – víťaz dorobí všetky potrebné podklady obalu.
Obal musí byť hotový do 30.6.2011. Ak by zlyhal, bude oslovený ďalší v poradí aj s novým (krkolomným) termínom. Ak by zlyhalo všetko a bolo by zle, pomôže vraj náš dvorný obalokreslič Milan Ondruch.

Žánre: