O scápanom capovi

Trochu dlhšia balada o tom, čo všetko treba vytrpieť kvôli čapovanému pivu.

cap sa scápal z čapáka
koza ho dnes nečaká
príde domov nadránom
ruka v ruke s baranom

cap sa scápal z čapáka
chytil zápal slepáka
počas celej narkózy
mátala ho tvár kozy

cap sa scápal z čapáka
stúpili mu na vtáka
aby nebol mrzákom
pije len so suspákom

Subsite: 

Žánre: