Ako sa ochutnáva folk (2007)

Folk na Slovensku je takmer tristostranová publikácia o žánri, ktorý podľa množstva mediálnej podpory u nás vlastne neexistuje. O čom teda je? Obsahuje prázdne strany? Nie! Je to poctivá husto písaná kniha s množstvom užitočných informácií mapujúca súčasný stav aj históriu folku ako hudobného žánra. Keďže s knihou je všetko v poriadku, problém bude asi na strane mediálnej podpory.

Kniha má encyklopedický charakter a na jej vzniku sa podieľalo niekoľko autorov. Vo všetkých kapitolách má prsty Miloš Janoušek, ktorého dlhoročné pôsobenie na scéne (od Slnovratu po Jednofázové kvasenie) a v médiách (ako hudobný publicista) mu dáva dostatočný kredit byť v autorskom kolektíve ako hlavný aj stmeľujúci prvok. Hana Daubnerová, dobrá víla slovenského folku (ako jej sami folkeri hovoria), dramaturgička televízneho cyklu Pesničkári slovenskí, prispela hlavne do histórie a do folku v médiách. Juraj Drobný je podpísaný pod kapitolou kresťanského folku a gospelu. Pomoc pri rekonštrukcii nie veľmi dávnej histórie poskytol kolektív v zložení Rado Tiňo, Peter Lachký a Dušan Franců, najmä vďaka koncertným, organizátorským a publicistickým aktivitám (u prvých dvoch súvisiacich aj s internetovým portálom folk.sk). O autoroch som musel napísať trochu viac, lebo takéto knihy sa nepíšu len hlavou, ale aj srdcom, a o srdci sa vždy oplatí čosi utrúsiť.

Kniha sa začína vymedzením hlavného pojmu – odpoveďou na otázku, čo je (alebo čo nie je) folk. Práve tu sa ukazuje svieži jazyk, akým je Miloš Janoušek schopný prihovárať sa k čitateľom. Jeho „Povery a omyly okolo folku“ sú vhodným desatorom pre začiatok všetkých debát a polemík, ktoré sa občas vo folkopriestore objavia a nič nevyriešia. Určite by boli plodnejšie, keby zúčastnení aktéri mali jasno nielen v tejto, ale aj v ďalších veciach, ktoré kniha popisuje. V stručnej histórii súčasnej folkovej hudby, v príbehu slovenského folku, v kresťanskom folku a gospeli, vo folku v médiách, kluboch, na festivaloch a prehliadkach.

Keďže folk je hlavne o posolstve, nesmie chýbať kapitola ukážkových textov, ktorých kvalita je nadštandardná. Bohužiaľ, práve tu bol priestor veľmi obmedzujúcim faktorom a tento výber sa nedá chápať ako prehľad všetkého dobrého, ale iba ako ochutnávka folkového textárstva v žánrovej šírke.

Podstatnú časť knihy zaberajú profily interpretov, ktorí vo folku zanechali nejakú stopu a boli ochotní spolupracovať pri ich zostavovaní. S tým súvisí aj diskografia, ktorá na šiestich husto písaných stranách sumarizuje vydavateľskú činnosť v druhovo širokom spektre – od demáčov a samopalov až po mamutími vydavateľstvami zastrešené projekty. Za zmienku stojí skutočnosť, že žáner v súčasnosti dospel k viac ako dvom desiatkam albumov ročne.

Príjemným bonusom ku knihe je priložené CD, na ktorom je 28 dosiaľ nevydaných piesní z archívu STV, ktoré boli nahrávané pre reláciu Pesničkári slovenskí. S ním je to podobne ako s kapitolou o textoch. Môže byť len ochutnávkou, ale príjemnou a špeciálnou, lebo ponúka aj „mimosezónne ovocie“ - ovocie, ktoré už dnes nerastie.

---
Vyšlo Pravda 16.6.2007

Subsite: 

Žánre: 

Témy: