Vianočná II

Všetkým svojim priateľom, kamarátom, známym, sympatizantom, prajníkom, ale i neprajníkom, nesympatizantom, nekamarátom a ne-priateľom prajem pokoj tela, duše i zbraní počas najbližších dní. A venujem vám túto krátku vianočnú poéziu.

Včielky z úľa

Včielky z úľa mp3

Táto pesnička bola najprv textom pre deti, v ktorom včielky hlasujú, ktorého trúda vyhodia z úľa, lebo im najviac vadí. Juro Haško zo skupiny Sto múch urobil dobrú hudbu a keď som to hrával, symbolika včielok a trúdov bola taká priamočiara, že to aj tak ľudia brali ako feministický song. Tak som podľahol davovej sugescii. Spýtal som sa okolitých žien, ktoré vlastnosti im na mužoch najviac vadia a text som prerobil. Zatiaľ je tam fajčenie, týranie, prdenie, lenivosť a záletníctvo. Ženy, ak si myslíte, že som ešte na niečo podstatné zabudol, pripomeňte mi. Ale nie nejaké detaily. Stomuchy to hrávajú v pôvodnej verzii.

Country Lodenica 2005 - hviezdny večer

Na úvod tejto reportáže radšej hneď uvediem pár informácií, ktoré pomôžu ozrejmiť, prečo je taká, aká je. Nie je príjemné byť roztrhaný v komentároch. Na Lodenici som bol prvýkrát, aj to iba na posledný deň. Takže ju neviem porovnať s minulými ročníkmi, iba s inými festivalmi. A dopadla celkom dobre. Vzhľadom na to, že na zhodnotenie popoludňajšieho programu bol najkompetentnejší Radiar, ja sa sústredím na hviezdny večer a všeobecné postrehy.

Všetko má svoj dôvod

Prvú vec, ktorú som si pri balení na tohtoročnú Zahradu nachystal, bol sklenený krígeľ na pivo. Už som mal dosť umelohmotných pohárov, správny návštevník festivalu musí mať vlastný sklenený krígeľ. Postupne som pozvlákal ďalšie veci, nahádzal do ruksaku, poťažkal ho a prehlásil, že niečo musí ísť von. Po urputnom duševnom boji som obetoval práve krígeľ a ušetril tak pol kila.

Plávka zelenkastá na platni

Správne by sa toto jedlo malo asi nazývať plávky zelenkasté vo vlastnej šťave, ale u nás sa ujal tento kratší názov. Práve som si prečítal článok v novinách o otrave muchotrávkou zelenou a ako možná zámena sa tam uvádza práve tento druh plávky. Osobne si myslím, že kto dokáže rozoznať psa od mačky, nemal by mať ani tu problémy. Preto na povzbudenie ponúkam jeden zaujímavý hubársky recept.

Stránky

Subscribe to Peter Kefo Šrank RSS