Exotiny

Každý máme nejaké malé zlozvyky. Niektoré sú také rozšírené, až sú všeobecne známe. Typické je špáranie v nose alebo spôsob vytláčania zubnej pasty. Hádzanie vrchnákov po otvorení piva do výlevky. Popľutie rúk, nech sa ide robiť čokoľvek. Ale tieto má každý druhý človek. Mne sa páčia také špecifické. Také, čo z ich prevádzkovateľa robia exota. Páčia sa mi exotiny.

Pachy a iné opachy

Čo sa týka pachov, máme so zvieratami evidentne rozdielne názory. Len teraz zistiť, ktoré sú správne. Mnohí z nás používajú kadejaké umelé náhradky - voňavky, osviežovače, intim spreje. No je na zváženie, či nie je lepší iný prístup - prirodzený pach plebejského samca. Možno sme len pachovo zdegenerovaní.

Zrelá krása*

Krása nie je absolútna veličina, aj keď sa nám to tak zdá a podľa toho sa aj správame. Nerodíme sa s nemennou príťažlivosťou k presnému vzoru krídiel ako niektoré motýle. Nemáme žiadnu neodolateľnú farbu ako paviány červenú na zadku. Neuprednostňujeme iba oblé tvary tela ako krochkajúce tvory. Nie je nič, na čom by sme sa všetci a vždy zhodli, že je to krásne.

Dušomery

Sme kultúra posadnutá vlastným telom. Asi preto, lebo je na rozdiel od duše vidieť na prvý pohľad. Aby sa nám lepšie porovnávalo a hodnotilo, vymysleli sme si kadejaké čísla a koeficienty. Body mass index, 90-60-90, jednotky dvojky trojky až ležaté osmičky, číslo topánok, číslo masky. Na vnútro používame jediný - IQ. Ale aj ten je viac o hlave ako o srdci.

Laická genetika *

Viem, prečo tajomstvá genetiky zostávali dlho záhadou. Ľudia si všímajú hlavne sami seba, no tam sa žiadne zaujímavé pravidlá objaviť nedajú. Vzhľadom na vysoký počet ľavobočkov, nevier, znásilnení či práv prvej noci sa rodinné príbuzenské vzťahy často nekryjú s genetickými príbuzenskými vzťahmi. Pre vedcov neriešiteľný problém.

Sága rodu žena

Rozhodol som sa pre zaujímavosť uverejniť svoju prvú báseň v živote. Len z metodických dôvodov. Zatiaľ som ju schovával v najspodnejších šuflíkoch a najzašitejších zložkách harddisku, vďaka čomu som sa od nej tak odosobnil, že už sa prestávam za ňu hanbiť.
Stala sa jednoducho len jedným z neodpustených hriechov mojej mladosti. Nech mi je ospravedlnením to, že som bol veľmi mladý, veľmi hormonálny, veľmi teoretický, veľmi pozérsky, veľmi bojovný a veľmi kostrbatý.

Debotechnické pomôcky *

Niektoré pojmy si človek ťažšie pamätá, pletú sa. V slovenčine to ešte ide, ale cudzie slová sú pľuhavé. Zvislý a vodorovný si predstavím, vertikálny a horizontálny si už musím našepkať. Vydutý si predstavím, ale či je to konvexný alebo konkávny, to si musím našepkať. Podobne abstraktné sú slová stalagmit, stalaktit, depresia, elevácia, hyperbola, parabola. Mojím šepkárom sú mnemotechnické pomôcky, v mojom prípade si ich familiárne nazývam debotechnické pomôcky.

Mozgová žľaza *

Pre našu civilizáciu je mozog iba žľazou na myšlienky. Keď sa podráždi otázkou, vylúči sa informácia. Na nič viac v ňom nie je miesta. Nezmestí sa tam potom mnohé z toho, čo sa kedysi zmestilo. Viery prírodných národov, východné myslenia, mimozmyslové vnímanie. Zmestí sa len kopa zbytočných faktov.

Stránky

Subscribe to Peter Kefo Šrank RSS