Na detailoch predsa nezáleží

Moja učiteľka ruštiny rada dávala pri vysvetľovaní dôležitosti čiarok k dobru jeden príklad. Vladimíra Iľjiča vraj raz súdili a porota sa nevedela dohodnúť, či na prevýchovu stačí vyhnanstvo alebo obesenie. Nakoniec zvážili, že bude úplne postačovať obesenie a rozsudok znel: Obesiť, nie do vyhnanstva. Súdny zapisovateľ evidentne nebol detailista, lebo zapísal: Obesiť nie, do vyhnanstva. Vďaka tejto zatúlanej čiarke sa úplne zmenili dejiny niekoľkých generácií.

Pred časom som bol svedkom toho, ako jedna matka oduševnene a verejne vystúpila na obranu svojej dcérky, ktorej detskú básničku uverejnili v istých našich novinách s redakčnými úpravami. Vo vzduchu bolo cítiť netrpezlivú nedočkavosť dospelého auditória, ktoré nechápalo danú vec ako problém. Zakrátko mi vlastná dcéra s kyslou radosťou oznámila, že síce uverejnili ukážky zo slohových prác jej triedy, ale s chybami. Vo vzduchu určite visela moja dospelácka nedočkavosť, lebo som nechápal danú vec ako problém. Veď rozdeľovníky v strede riadkov by síce nemali byť, ale lepšie je viac ako menej. A ak zvieratká namiesto žijú žujú, tak je to vlastne tiež pravda. Chcel som ju uchlácholiť argumentami z knihy alibizmov školy života - keby len to ťa čakalo - ešte ti párkrát v živote zmenia aj názory, nielen slovíčka - čím skôr si na to zvykneš, tým menej problémov budeš mať potom - čo chceš, keď to bolo zadarmo.

My rodičia sa za každú cenu snažíme vybaviť deti do života tak, aby čo najlepšie prežili. Rýchlo zamaľovať biele stránky ich názorov maskáčovými khaki vzormi. Aby dokázali tak ako jašterica v prípade potreby obetovať svoj krásny chvost. Veľkosť detských problémov meriame vlastným gumeným metrom. Skúsil som si predstaviť, ako by s nami hrklo pár neposedných písmen v niečom, čo pokladáme za veľmi dôležité. Napríklad v právnych normách. Čo by ste povedali na jedného nezbedného škodoradostného škriatka, ktorý by sa hral v záväzných nariadeniach nášho mesta:

  • Cintorínsky poriadok vymedzuje povinnosti tak, aby sa pri prevádzkovaní drbalo na dodržiavanie platných predpisov.
  • Cintorínom sa rozumie miesto na súloženie tiel.
  • Správca cintorína sa stará o jeho žiadnu údržbu.
  • Správca cintorína musí zabezpečiť nepretržité strašenie cintorína.
  • Trhový poriadok upravuje predaj v katastrofálnom území Mesta Žiar nad Hronom.
  • Predaj na trhovisku môže kontrolovať primát mesta.

Mávnuť nad tým rukou? Veď na detailoch predsa nezáleží.

Subsite: 

Žánre: