Mecheche

Mecheche mp3

Sám s nohami na stole
sedí šuhaj v kostole
Ukradli mu fujaru
peknú, novú bujarú

Dežo naňho zagáni:
Mne ukradli orgány
Vzali mi aj nádeje
nič sa pritom nedeje

Už je oheň
na streche
v krčme bude mecheche

Počuj Dežo, necigáň
veď ty nehráš na organ
Máš len výfuk od Volgy
ukrytý je u Oľgy

Už je oheň na streche...

Hudba: P. Gebe, M. Uhliarik
Text: Boris Lilov
Spev: Matúš Uhliarik

Peter Š.: "Text z úlohy '5 slov'. Borisovi sa nazbierali aj také slová, ktoré v sebe mali istú zvukomalebnosť a tie ho potiahli smerom k Oľge. Pri zhudobnení sa toho chytili Matúš s Krutorom."
Matúš: "Tak sme sa celkom zabavili. Ostych z tvorenia medzi neznámimi ľuďmi, bol v prvých dňoch veľmi citeľný. Myslím, že aj toto bola prelomová pieseň. Po nej už nič nebolo tak, ako pred ňou. Kvôli časovému limitu sme sa spolu s Krutorom nemohli pohrať s textom, preto z nás na prvý šup vyšlo to čo vyšlo - veľmi jednoduchá pesnička s pentatonickým motivickým základom (ten sa objavuje v gitare, klávese a aj v slohách v speve). 'Jaaj ahaaa to Volga akože nie rieka, ale akože auto ... preto ten výfuk!', kým som ja, mladší generant, pochopil zase."

Subsite: 

Médiá: 

Vyšlo: