Mangollo

Aury muža a ženy sú rozdielne. Pri spolužití sa sčasti prelínajú, či už pozitívne alebo negatívne, a vzniká neodškriepiteľný synergický efekt. Hladisko muža si teraz nevšímajme, ale žena potrebuje tú svoju auru obohatiť o niekoľko esencií, ktoré ju robia celistvejšou. Chce dostávať. Sex, lásku, vernosť... Chce naviac aj dávať. Starostlivosť, estetiku, poriadok...

V našom svete za mužskú stranu tieto funkcie zvykne plniť manžel. Je to však úloha náročná a, priznajme si to, nesplniteľná.

Nesplniteľná preto, lebo už jej zadanie v sebe obsahuje vnútorné rozpory. Ťažko môže jeden človek poskytnúť v milovaní prvú ligu a súčasne vernosť. Ťažko môže jeden človek oceniť kuchárske umenie priberaním na hmotnosti a súčasne zostať štíhly pre estetiku.

Preto sa stále častejšie stáva, že sa žena rozhodne svoje potreby riešiť maximálne efektívne, čiže jednotlivo a na sebe nezávisle. Vyberie si jednoúčelovosť, ktorá vie byť dokonalejšia. Na zarábanie peňazí už nepotrebuje nikoho, je sebestačná. Na sex najlepšie poslúži gigollo alebo kolega z práce, na lásku a vernosť niet nad psa, na domáce práce si zaplatí údržbára. V týchto oblastiach je ponuka na trhu viac než dostatočná.

Ale ešte stále tu zostávajú esencie života s mužom, ktoré sa v instantnej a koncentrovanej podobe ako služba zohnať nedajú. Len tak na ozrejmenie by som vybral napríklad tieto: nekonštruktívna manželská hádka (u žien tak obľúbená), skultúrňovanie plebejského samca (kde aj drobný úspech výnimočne uspokojuje) poprípade usvedčovanie zatĺkajúceho muža (s nezameniteľne masochistickým nádychom). A práve na zabezpečenie takýchto a ďalších nuansí, čiže rozdielu medzi širokospektrálnym nedokonalým manželom a jeho legonáhradou zo žltých stránok, by mal slúžiť muž, ktorého zjednodušene a intuitívne nazvem manžel/gigollo, skrátene mangollo.

Mangollo je teda verejný poskytovateľ tých manželských služieb, ktoré nie sú pokryté dokonalejšími čiastkovými alternatívami.

A dá sa to vôbec riešiť takto úzko špecializovane? Prečo nie. Tam smeruje dnešné chápanie možností. Pri pozeraní posledného hitového klipu dnes už nikomu nevadí, že je to neprirodzený hyperprodukt. Že text napísal Á, lebo je slovotepec, aj keď nahluchlý. Hudbu napísal Bé, lebo je skladateľ ako víno, aj keď trochu pribrzdený. Zaranžoval to Cé, lebo je multiinštrumentalista, aj keď negramotný. V štúdiu naspieval Dé, lebo má krásny hlas, aj keď je to špatniak. V klipe ústa otvára É, lebo dobre vyzerá, aj keď má škriekavý hlas. A peniaze zhrabne eF, lebo má moc, aj keď je to nahluchlý negramotný pribrzdený škriekavý špatniak bez hudobného sluchu.

Preto si myslím, že doplnenie trhu o produkt "mangollo" by odstránilo mnoho citových porúch a vyprahnutí dnešných emancipovaných žien. A nielen emancipovaných. Mohol by pomôcť aj tým, ktoré práve pustili partnera k vode, nevedia sa vysporiadať s abstinenčnými príznakmi a bez duše sa pohybujú po svojom odrazu sterilnom byte. Alebo aj tým, ktorých manžel si mangollovské funkcie a povinnosti neplní svedomito. Preto vyzývam najlepších v tejto oblasti, aby si nenechávali svoje umenie pre seba a poskytli ho pre verejné blaho. Aspoň na charitatívnej úrovni ako záchranné očká v sociálnej sieti. A dúfam, že okrem klasických inzerátov typu: "Gigollo, špecialista sado maso latex " sa začnú objavovať napríklad aj takéto: "Mangollo, špecialista bordelár zatĺkač, diskrétnosť zaručená".

Subsite: 

Žánre: 

Komentáre

Re: Mangollo

No,dá sa stým súhlasiť,i keď moja aura dosť dobre prilieha so ženinou vo všetkých polohách.Esencia už nejak výjde sama.S posledným odsekom úplne súhlasím.:-)