Letawiki (Letavský výkladový slovník)

Poznámka: tento článok sa stal základom pre vznik naozajstnej wiki o Letavách, ktorú nájdete na adrese http://letawiki.kefoweb.sk.
Vždy, keď sa vrátim z Letáv♠ a niekomu rozprávam, že som tam bol, musím nezasvätencom vysvetľovať, o čo vlastne ide. A aj tak si to nevedia celkom predstaviť. Čudujú sa, že som zostal na rodnej hrude a nešiel do sveta. Že som išiel pracovať do nejakých dielní♠ a nie vyvaľovať sa na pláž. A koniec koncov sa čudujú aj tomu, že sa vrátim z dovolenky, týždeň sa z nej ešte zotavujem a liečim sa z Letavskej depky♠. Preto som sa rozhodol napísať Letavský♠ výkladový slovník určený pre nejakého univerzálneho mimozemšťana, ktorý nemá ani paru o tom, ako si my tu žijeme. Volajme ho Ítí. Kto by si mal tento článok prečítať? Ítí. I ty.

Letavy. Letný týždňový tábor v horách blízko Rimavskej Soboty. Kedysi len výtvarníkov (tak v znikol názov), no dnes umelcov rôzneho druhu. Účastníci♠ pracujú v dielňach♠, sedávajú U Gogéna♠, pri táboráku♠. Čítajú Letavský nočník♠. Dielne♠ vedú lektori♠. O organizáciu sa stará štáb, o zdravie zdravoťáci, o poriadok SBS a o techniku Káblici.

Dielňa. Dielňa je základná pracovná jednotka letavského♠ systému. Má svoje zameranie (výtvarná, literárna, divadelná...), svojho lektora♠, spravidla svoj priestor (stan, miestnosť, lúka...) a svojich členov. Okrem oficiálnych dielní sa spravidla spontánne vytvoria aj dielne neoficiálne, z ktorých najznámejšia je dielňa deštrukčná – Gogén♠.

Gogén. Občerstvovacie, komunikačné a orientačné centrum. Je to zdanlivo len bufet záhradného typu. Chatka, v ktorej sa predáva a lavičky, na ktorých sa sedáva. V skutočnosti je to však centrum diania, orientačný bod, miesto stretávok, komunikačný uzol, náhradný dielňový♠ priestor, inšpiračný zdroj. Niektorí tam prežijú celé noci, niektorí celé Letavy♠.

Letavský nočník. Buľvárno-recesistický denník vydávaný v noci. Vychádza každý deň počas Letáv♠, špeciálne vydania aj pred (predletavský) a po (poletavský). Tvorí ho variabilná redakčná rada pod vedením Mateja Thomku♠. Distribúciu zabezpečujú detskí kolportéri, zisk si ukladajú U Gogéna♠.

Mädokýšske námestie. Zoskupenie stanov v stanovom tábore tvorené členmi alebo sympatizantami literárneho klubu Mädokýš♠. Dominantou býva stan Jána Cígera♠, ktorý plní spoločenskú funkciu. Stany vytvárajú kruhový priestor, v ktorom sa varí, kávičkuje, debatuje, tvorí, pracuje, griluje. Plní aj akustickú funkciu (zosilňuje chrápanie), čo uľahčuje nočný návrat do stanov.

Mädokýš. Literárny klub z Martina, ktorý výrazne zasahuje do diania na Letavách♠. Jeho členovia bývajú osobnosťami Literárnej dielne, vydávajú Letavský nočník♠. Sídlia na Mädokýšskom námestí♠. Medzi najznámejších patria Matej Thomka♠ a Ján Cíger♠.

Matej Thomka. Prezident Literárneho klubu Mädokýš♠, zakladateľ a šéfredaktor Letavského nočníka♠. Väčšinu času behá bosý a sporo oblečený, často len do notebooku. Na hlave nosí klobúk a poznávacím znamením je aj bič, ktorý na konci plieska. Stan na Mädokýšskom námestí♠ väčšinou využíva iba ako skladovací priestor. Je majstrom sveta v namotávaní.

Ján Cíger. Nepriehliadnuteľná figúrka z Mädokýša♠. Smeje sa vždy najhlasnejšie, tlieska vždy najdlhšie, pri vymenovávaní osôb sa vždy uvedie na prvom mieste. Vie zaujať niekoľko nacvičených póz, z ktorých najznámejšie sú Inteligent1 (JC počúvajúci) a Inteligent3 (JC rozmýšľajúci). Dokáže aktívne prebdieť celú noc, ak má na chvíľku možnosť zaujať polohu Inteligent4 (JC posediačky spiaci). Je majstrom sveta v lichotení.

Peter St. Tvorivo významný člen Mädokýša♠, ktorý naviac v niektorých oblastiach vylepšuje morálny profil klubu – v profesionálnej prestíži (právnik) a gentlemanskom správaní k ženám. V niektorých ani veľmi nie (výdrž v pití). Jeho picia krivka má niekoľko štádií a upokojuje ho, ak ich má pod kontrolou. Preto na ich testovanie používa zopár osobných testov. 3D test – načahovaním sa za pohárom testuje, či ešte dobre odhaduje vzdialenosť a či teda už prešiel do druhého štádia. Cucflek test – v rádiuse rozpažených rúk si označí spoločníčky a ráno podľa toho, či si na to pamätá, spätne vyhodnotí, či už bol v treťom štádiu. Ak ho pristihnete pri testovaní, nerušte ho.

Peter Šrank. Najskromnejší člen Mädokýša♠, ktorému ako odmena za jeho výnimočnosť úplne postačuje, ak sa skanduje jeho meno, objavuje sa na titulných stranách a v tirážach časopisov, dostáva obdivné listy a vidí mnohokrát napísané svoje meno. V namotávaní patrí medzi uznávaných nahrávačov, lebo pôsobí dôveryhodne. Má silné nutkanie napísať každej peknej žene v svojom okolí básničku.

Depka letavská. Depressius letavensis. Hmyz podobný blche, vyskytuje sa iba v mieste a čase Letáv♠. Po ich skončení spôsobuje u napadnutých jedincov smutnú náladu, spúšťa spomienkový optimizmus a nostalgiu. Prenáša sa hlavne pri záverečnom lúčení, objatiach a párovom fotografovaní (viac pozri Poletavský nočník♠ 2008).

Táborák. Oheň v najzašitejšom kúte táboriska. V noci sa pri ňom stretávajú osoby, ktoré majú rady spievanie s gitarou, resp. počas chladných nocí trochu tepla. Je dosť ďaleko od Gogéna♠, preto sa vyznačuje zvýšeným využitím fľaškového alkoholu.

Lektor. Osoba, ktorá členom dielne♠ odovzdáva svoje skúsenosti. Je výhodné, ak iba denné, odovzdávanie nočných skúseností je nad rámec jeho povinností. Je poverený vedením dielne a vo svojom odbore je profesionálom alebo uznávaným amatérom. Niekedy vychováva k samostatnosti tým, že sa dielne♠ nezúčastní, spravidla po zrelej úvahe, ktorá trvala celú noc.

Účastník. Osoba, ktorá sa zúčastňuje Letáv♠ s cieľom zúčastniť sa Letáv♠. Vo väčšine prípadov pracuje v niektorej z dielní♠, poprípade postupne niekoľko dielní♠ vystrieda. Niekedy vegetuje mimo dielní♠, ak má nejaký špeciálny cieľ, napríklad fotografovanie, točenie videa, vytváranie náročného artefaktu alebo sedenie u Gogéna♠. Večer sa zúčastní kultúrneho programu a noc prežije u Gogéna♠ alebo pri táboráku♠.

(Peter Šrank a kol.)