Letavská chasa info

Letavská chasa je voľné združenie autorov a hudobníkov, ktorí sa stretávajú na letnom "umeleckom workshope" Letavy. Skupina je časo-priestorovo-personálne premenlivá. Časovo existuje jeden týždeň v roku počas Letáv (v strede augusta), priestorovo existuje podľa miesta konania Letáv (v súčasnosti rekreačné stredisko Kokava Línia) a personálne existuje podľa aktuálneho zloženia hudobno-textárskej dielne Letáv.

Letavská chasa je špecifická aj spôsobom tvorby. Nemá ambície umeleckej, inštrumentálnej či technickej dokonalosti, ale jej cieľom je dať šancu každému členovi dielne vyskúšať si, čo v ňom je, na čo by sa hodil, čo ho baví. V textárskej, skladateľskej, speváckej, inštrumentálnej, aranžérskej či organizačnej oblasti. Pracuje sa formou workshopu vo všetkých fázach tvorby piesne - od úvodných nápadov až po koncertné vystúpenia, nahrávanie v improvizovanom štúdiu a vydanie CD. Workshopový charakter práce je daný aj tým, že má dielňa (skupina) lektorov. Prvých sedem rokov za textovú časť Peter Šrank, za hudobnú Juraj Haško (Sto múch). Ročník ôsmy viedli Štefan Szabó (hudba) a Miroslav Lukačovič (texty).

Ďalším špecifikom Letavskej chasy je to, že nie je žánrovo vyhranená. Žáner vytvorených piesní je determinovaný samotnými autormi (ktorí sú rôznorodí) a možnosťami kapely (ktorá je typu "kto čo vie a čo prinesie"). Preto sa na jednom CD objavia vedľa seba štýly ako pop, blues, rock n roll, funky, ľudová pieseň, detská pieseň, rap, hip-hop...

Dôležité je spomenúť ešte jedno špecifikum. Licencovanie tvorby. Nahrávky Letavskej chasy sú vydávané pod licenciu Creative commons a zbavujú poslucháča pocitu, že pri kopírovaní porušuje zákon.

Skupina vytvorila asi 120 piesní a prešlo ňou asi 90 ľudí (stav 2016 po ôsmich ročníkoch). Zatiaľ vydala osem radových CD a dve výberové CD (dospelácke a detské). K nim treba prirátať osobné výberovky, ktoré si každý zúčastnený môže vydať sám. Viac sa dočítaš na stránkach jednotlivých CD, ktoré je možné otvoriť tu (na www.kefoweb.sk) napríklad kliknutím na obrázky vľavo. Je tam možné všetky nahrávky vypočuť vo vstavanom prehliadači a súčasne si čítať texty a pokec autorov.

CD radové

Kokavskje mecheche (2009) http://www.kefoweb.sk/?q=CD_letavska_chasa_kokavskje_mecheche
Galaktické cherry (2010) http://www.kefoweb.sk/?q=CD_letavska_chasa_galakticke_cherry
Vzletávanie (2011) http://www.kefoweb.sk/?q=CD_letavska_chasa_vzletavanie
Stále od začiatku (2012) http://www.kefoweb.sk/?q=CD_letavska_chasa_stale_od_zaciatku
V letavíre (2013) http://www.kefoweb.sk/?q=CD_letavska_chasa_v_letavire
La trinetto(2014) http://www.kefoweb.sk/?q=CD_letavska_chasa_la_trinetto
Šeckonaj (2015) - http://www.kefoweb.sk/?q=CD_letavska_chasa_seckonaj
Letamorfózy (2016) - http://www.kefoweb.sk/?q=CD_letavska_chasa_letamorfozy

CD výberovky

Päťelica (2013 - výber z prvých piatich CD) http://www.kefoweb.sk/?q=CD_letavska_chasa_patelica
Piesňovisko (2014 - výber detských piesní z prvých šiestich radových CD plus päť nových, vytvorených len pre toto CD) - http://www.kefoweb.sk/?q=CD_letavska_chasa_piesnovisko
Päťelica 2 - (2017 - výberovka z druhých piatich CD, zatiaľ len z 6, 7 a 8, preto v "gama" verzii) - http://www.kefoweb.sk/?q=CD_letavska_chasa_patelica2

CD osobné výberovky

Peter Šrank - Letavský kefozber (2013 - textársky výber z 5 CD) http://www.kefoweb.sk/?q=CD_peter_srank_letavsky_kefozber

Videá piesní

Vzniknuté piesne majú svoj vlastný život a niektoré sa dočkali videa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Videá zo života dielne

Zberateľka duší (zrod) a LeTablo (zrod) sú ukážkami spôsobu, akým sa na dielni pracuje a akým spôsobom pieseň vzniká.

 

 

 

Videá live

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videá súvisiace s Letavskou chasou

Pieseň Piersong bola pôvodne detská pieseň pre album Piesňovisko, no autorom sa vymkla z rúk. Aby sa neplašili malé letavčatá, Krutorova kapela Promile Projekt si ju prevzala do svojho repertoára.

Linky

https://soundcloud.com/letavska-chasa - Výberovky na Souncloude
http://www.letavy.sk/ - stránky Letáv
http://bandzone.cz/letavskachasa - profil na Bandzone
http://www.kefoweb.sk - Peter Kefo Šrank - lektor za texty
https://www.facebook.com/stomuch - Juraj Haško - lektor za hudbu

Bio

 • 2008 - Peter Šrank sa zúčastnil niekoľkých predchádzajúcich ročníkov Letáv ako účastník literárnej dielne. Ponúkol organizátorovi nápad, že by na Letavách mohla byť aj dielňa pesničkárska a vedel by byť jej lektorom. Organizátor sa rozhodol pre širšie zameranú dielňu hudobno-textársku. Keďže to už bolo náročnejšie ako pesničkárstvo, na spoluprácu nahovoril kamaráta Jura Haška zo skupiny Sto múch. Rozdelili si textársku a hudobnú časť.
 • 2009 - Prvá hudobno-textárska dielňa. Hľadanie jej charakteru a možností. Lektori si ako utopický cieľ dávajú natočenie výsledkov dielne na CD (aspoň v demo kvalite). Ak by predsa len k tomu došlo, je dohodnutý technik s prenosným nahrávacím štúdiom (na zavolanie). Nakoniec sa to stane skutočnosťou. V pondelok sa stretne asi dvanásť šikovných ľudí, za pár dní vznikne asi 15 piesní, nacvičia a odohrajú sa tri koncerty. V piatok štúdio v jednej z chát (Milan Slama Slamony), v sobotu mastering a večer je hotový image CD. Vymyslel sa názov skupiny (Letavská chasa) a CD (Kokavskje mecheche). Keďže to v piatok začalo vyzerať nádejne, narýchlo sa kreslí obal (výtvarníkom z inej dielne - Milan Ondruch) a vytvára jeho layout. Layout obsahuje niekoľko charakteristických prvkov - ručná kresba, miesto na podpisy, kompletné texty. Vyrobí sa 100 CD prispôsobených technickým možnostiam (s čierno-bielym obalom, popis média fixkou), nasleduje krst a predaj za cenu výrobných nákladov. Po Letavách sa obal upraví - grafik vyrobí farebnú verziu bookletu, vytvorí grafický návrh média a do bookletu sa doplnia poznámky autorov k jednotlivým piesňam. Viac tu http://www.kefoweb.sk/?q=CD_letavska_chasa_kokavskje_mecheche.
 • 2010 - Prvý ročník ukázal možnosti dielne a spropagoval ju. V druhom sa stretlo vyše 20 ľudí, poloprofesionálne vyzerajúce CD Galaktické cherry vzniká kompletne už priamo na Letavách. Nahrávanie P. Gebe Bh sound & visual factory na chate "osamelá chata", obal Milan Ondruch, farebný s textami a autorskými pokecmi. Viac tu http://www.kefoweb.sk/?q=CD_letavska_chasa_galakticke_cherry.
 • 2011 - Obal sa tvorí vopred cez "súťaž" medzi letavákmi. Zišlo sa asi 17 ľudí, vzniklo CD Vzletávanie. Nahrávanie P. Gebe Bh sound & visual factory, obal Ján Perďoch, farebný s textami a autorskými pokecmi. Viac tu http://www.kefoweb.sk/?q=CD_letavska_chasa_vzletavanie.
 • 2012 - Obal vytvoril Milan Ondruch vopred, lebo sa týchto Letáv nezúčastnil (mal nejaký iný kresliarsky workshop). Zišlo sa nás asi pätnásť. Nahrával Janyk Oravec, názov CD Stále od začiatku. Viac tu http://www.kefoweb.sk/?q=CD_letavska_chasa_stale_od_zaciatku.
 • 2013 - Prvýkrát sme mali v pláne vydať na Letavách len mp3 album a prijímať predobjednávky na fyzické CD (ktoré sa vyrobí hneď po Letavách). Dôvodom bol to, že výroba CD ukradne niekoľkým ľuďom to najkrajšie z Letáv - ich koniec. Obal vytvoril Milan Ondruch vopred. Zišlo sa nás asi pätnásť. Nahrával Janyk Oravec, názov CD V letavíre. http://www.kefoweb.sk/?q=CD_letavska_chasa_v_letavire
 • 2013 jeseň - Po piatich radových CD sme vydali prvú výberovku - Pätelica http://www.kefoweb.sk/?q=CD_letavska_chasa_patelica. Nie sú tam detské piesne, tie čaká samostatná výberovka.
 • 2014 - Pokus s vydávaním len mp3 albumu sa veľmi neosvedčil, ľuďom v nedeľu chýbalo v ruke fyzické CD. Preto sme sa vrátili k pôvodnému spôsobu vydávania v kompromisnej verzii. Vynechali sme to, čo najviac zdržiava - zostavovanie textovej časti bookletu. Booklet mal v čase vzniku len 4 strany, zvyšok si každý dotlačí dodatočne sám. Obal vytvoril Milan Ondruch vopred. Zišlo sa nás asi pätnásť. Nahrával Janyk Oravec, názov CD La trinetto. http://www.kefoweb.sk/?q=CD_letavska_chasa_la_trinetto
 • 2014 jeseň - Vydali sme detskú výberovku zo všetkých doterajších CD. Niekoľko piesní sme urobili len pre tento účel. Vychádza ako multikniha obsahujúca okrem CD aj ilustrovanú farebnú knihu textov a omaľovánky, všetko v obale zo školských dosiek. http://www.kefoweb.sk/?q=CD_letavska_chasa_piesnovisko
 • 2015 - Konečne sa nám podarilo v záverečnej fáze tvorby obalu zapojiť toľko ľudí, že sme ho navrhli a skontrolovali komplet. Dvanásť strán aj so všetkými textami a poklecmi. Obal vytvoril Milan Ondruch vopred. Zišlo sa nás asi pätnásť. Nahrával Janyk Oravec, názov CD Šeckonaj, lebo bol okrúhly tridsiaty ročník Letáv. http://www.kefoweb.sk/?q=CD_letavska_chasa_seckonaj
 • 2015 - Snaha publikovať naše CD na streamovacích serveroch (nakoniec vlastne len na Soundcloude) s obmedzeným priestorom nás donútila vypustiť výberovku z druhej pätice CD už po druhom z nej (teda vlastne po siedmom). Tak vznikla Pätelica 2 beta. http://www.kefoweb.sk/?q=CD_letavska_chasa_patelica2
 • 2016 - Dielňu vedú prvýkrát noví lektori - Štefan Szabó a Miroslav Lukačovič. Vydanie CD si ako cieľ nedali, o to viac sa sústredili na zvládnutie sobotného koncertu. Zišlo sa takmer dvadsať ľudí a vytvorili dvanásť piesní. Po dvoch mesiacoch využili príležitosť stretnutia na letavskej vernisáži a nahrali šesť piesní, ktoré vyšli ako ôsmy album, i keď len v mp3 verzii.

Čo sú to Letavy?

Pre veľa ľudí je základnou otázkou, čo sú to vlastne Letavy. V živote o nich nepočuli. Čosi napíšem tu, ak chceš získať lepšiu predstavu, navštív pár linkov, ktoré za tým nasledujú.

Letavy sú týždenný letný tábor, na ktorom sa vo dne pracuje formou dielní (workshopov), večer beží kultúrny program (divadlá, koncerty...) a v noci individuálny program bez časového ohraničenia (bufet, táborák, párty...). Každá dielňa má lektora a 10 až 30 účastníkov. Dielní býva asi 10 až 15, spolu je to približne 300 ľudí, ktorí obsadia celé rekreačné stredisko. Niektorí bývajú v chatách a chatkách, niektorí v stanoch. Príklady dielní: herecká, výtvarná, kresba, umelecké kováčstvo, ilustrátorská, karikatúra, socha, hlina, bábkarska, literárna, hudobno-textárska... Každá dielňa vytvorí nejaký záverečný program alebo výstavu artefaktov. Atmosféra a vzťahy sú unikátne, malý ostrov inakosti v priestore a čase. Prejaví sa to aj existenciou tzv. poletavskej depky (PLD - nemýliť si s PMS), ktorá vo forme zvláštnej nostalgie postihne všetkých, keď sa na záver rozlúčia a rozpŕchnu do bežného sveta. Kto nezažil, neuverí.

Subsite: