Hudba

Sonancie

Dostávame sa do oblasti, ktorá sa už za rýmovanie nepokladá. Je tesne pred jeho hranicami (alebo skôr v jeho ochrannom pásme). No nedá sa nič robiť, má svoje čaro. Zvuková podoba je tu iba približná. Približná dvomi základnými spôsobmi a každý má svoje meno. Jeden sa volá asonancia a druhý konsonancia.

Absolútny rým

V kapitole o rýmoch sme si naznačili, že rým nemusí byť zvuková zhoda ani veľmi dlhá ani veľmi dokonalá. Keby sme totiž trvali na tvrdých požiadavkách, asi by sme si veľmi nezarýmovali. Rýchlo by sa nám minulo strelivo. Ale občas sa predsa len stane, že sa objaví exemplár prevyšujúci toto minimum. Ak zvyšujeme nároky, v dĺžke a hlavne v zvukovej zhode, dostávame sa k absolútnemu rýmu.

Gramatický rým

V prvom rade upozorňujem na jednu skutočnosť. Aj gramatický rým je rým. Na to sa dosť zabúda pri hone na túto malú voš v textárskom kožuchu. To znamená, že má všetky výhody rýmu. Spája nesúvisiace pojmy, vytvára asociácie, pôsobí ľúbozvučne, rytmicky, stroficky, ale... a v tom malom "ale" je problém.

Rým

Jedným z najzákladnejších stavebných kameňov piesňového textu je rým. Všeobecné pravidlá rýmovania sú také isté ako pri poézii, preto môžeme načrieť do bohatého zdroja informácií práve od básnikov. Text a báseň sa vo veľa veciach odlišujú. Ale v prípade rýmov ani nie tak v zásadách, ako skôr v hraniciach tolerantnosti.

A nič

A nič mp3

narodila sa v znamení panny poraďte čo s ňou
má pre mňa len pohľad chladný a ja s radosťou
dal by som jej svoju dušu netto - aj s obalom
aby čo sa panny týka len znamenie zostalo

Semester

Semester mp3

semester končí skúšobné začína
skúšky a ženy to sa v hlavách prelína
čomu dať prednosť túžbe či umu
čo viacej chutí pusa či fľaška rumu
na na na ná na...

Stránky

Subscribe to Hudba