Hudba

Bazuka

Nemusí vždy skončiť MEDVEĎ v brlohu
niekedy je lepšie zjesť len prílohu
Ja mám ruky ty máš ruky
no tak poďme spáľme tuky
využime túto zálohu.

CD Peter Šrank - Letavský zber

V roku 2009 som začal robiť "textárskeho lektora" hudobno-textárskej dielne na Letavách. Dielne, ktorá vystupuje ako hudobná skupina Letavská chasa. Každý rok sa nám podarilo vydať jedno CD, je ich už sedem. Dozrel čas na výberovky. Najskôr vznikla z prvých piatich radových CD (2009-2013) dospelácka bestofka Päťelica, potom z prvých šiestich radových CD a pár nových songov detská výberovka Piesňovisko. Výber z druhej pätice radových CD sa plní paralelne s ich vznikom, takže teraz (2015) výberovka Pätelica 2 beta pokrýva obdobie 2014 - 2015. Uvedomil som si, že na tých albumoch je až jedenásť mojich piesňových textov a niekoľko takých, na ktorých som sa výrazne podieľal. Všetko piesne, ktoré ja na vlastný album nedám, lebo sú autorsky aj interpretačne uzavretou vecou. Ale mohli by byť vydané ako textárska výberovka. Preto vznikol tento album.

Textový duet

Duet je v hudbe všeobecným označením pre skladbu pre dva hlasy alebo pre dva nástroje. Toto vymedzenie je však pre textára príliš široké, lebo zahŕňa aj to, čo nás veľmi nezaujíma, respektíve, čo sa nás až tak netýka. Textára sa to začne týkať vtedy, keď jeho text končí v ústach dvoch interpretov alebo aj jedného interpreta, ak ho predvádza ako dialóg.

Rap

Rap sú rytmicky hovorené texty, v ktorých je kladený dôraz na rýmy, hru so slovami, vyjadrenie postoja, názoru, nesúhlasu. Majú blízko k poézii, svojím charakterom k slam poetry. Rap je často spojovaný s hiphopovou hudbou (kde je súčasťou celej hiphopovej kultúry), ale v podstate nie je žánrovo viazaný len na jeden štýl a býva aj súčasťou rocku, metalu, folku...

Prevrátený prízvuk

Na prízvukoch je postavená metrika poézie. V prípade textov sa k nim pridáva aj dĺžka slabík, takže je treba myslieť až na dve veci. Ale keďže melódia je často nadradená textu, nielen že sa nedodržiavajú prízvuky, ale často sa znásilňuje aj dĺžka.

Rýmové vzorce

O rýmoch sme toho už povedali veľa, ale zatiaľ sme sa sústreďovali len na rým samotný. Teda na rýmový pár, bez ohľadu na to, ako je vo veršoch rozmiestnený. Teraz sa sústredíme práve na jeho umiestnenie. Pre tých, ktorí aspoň tušia, napoviem - ABAB, striedavý, obkročný...

Šrankov rýmový domček

O rýmoch sme si povedali všetko, čo bolo potrebné. Teraz by to chcelo trochu zhrnutia. Môžem ho poskytnúť v rôznych formách, záleží od tolerancie k neumeleckému spôsobu rozmýšľania. Túto kapitolu ale berte s rezervou, snažím sa vysvetliť veci ťažko vysvetliteľné. Preto to môže občas vyzerať ako znásilňovanie srdcových buniek mozgovými.

Jednoslabičný rým

Na pochopenie jednoslabičného rýmu a problémov s ním súvisiacich stačí pozorne čítať všeobecný článok o rýmoch. Ale príliš často sa stretávam s tým, že nie je celkom jednoznačne chápaný. Preto o ňom napíšem viac. Zaslúži si to, ani nie tak svojou hodnotou, ako frekvenciou používania.

Lacný rým

Už vieme, čo je to rým a zistili sme, že nie každý má rovnakú hodnotu. Niektoré sú hodnotnejšie, iné menej. A práve tie menej hodnotné sú dosť nesúrodá skupina a pomohlo by dať ich do jedného vreca výstižným názvom. Podľa toho spoločného, čo ich spája, by to mohli byť "Lacné rýmy".

Stránky

Subscribe to Hudba