Pochod

Pochod mp3

Tí tá tí tá titá
Tí tá tí tá titá
Tí tá tí tá titá
Tí tá tí tá titá

Tŕŕ tŕŕ tŕr tr

Tí tá tí tá titá
Tí tá tí tá titá
Tí tá tí tá titá
Tí tá tí tá titá

Tŕŕ tŕŕ tŕr tr

Tí tá tí tá titá
Tí tá tí tá titá
Tí tá tí tá titá
Tí tá tí tá titá

Tŕŕ tŕŕ tŕr tr....

Hudba: Jozef Šulek

Peter Šrank: Táto melódia vznikla na konci kolektívnej improvizácie, v ktorej sa muzikanti snažili svojimi nástrojmi hudobne interpretovať ďalšiu vetu z príbehu, ktorý som rozprával. Bol o zvieratkách a toto myslím vzniklo ako ich záverečný pochod.

Subsite: 

Vyšlo: