Balada o bielom smútku

Balada o bielom smútku mp3

Padajú hviezdy na tiché lesy
Ach, smútok, ach, smútok, kdeže si

Padajú listy do bielej vody
A biely smútok po brehu chodí

Padajú hviezdy do studne
Z hlbokej vody ubudne...
...kamienok, kruhy...
...kým príde druhý
Kým príde druhý
zabudnem...

... kamienok, kruhy...

V hlbokom lese tichý dážď padá
V hlbokej studni kamienok hľadám

Padajú listy do bielej vody
A biely smútok po brehu chodí

Padajú hviezdy na tiché lesy
Na druhom brehu stále si

Hudba: Marta Ševcová
Text: Peter Staríček
Spev: Marta Ševcová

Marta: Pri sedení na schodoch, v napodiv dobrej nálade, mi stále chodila po mysli clivá melódia. Vymyslelo sa, zahralo sa, schválilo sa, Peťo napísal krásny smutný text a vznikla balada, ktorú som sa pokúsila sama si zaspievať pri podpore všetkých ostatných, tak snáď je výsledok znesiteľný.
Peťo: Text na vopred napísanú hudbu. Krásna melancholická atmosféra akordeónu mi v podstate hneď vnukla myšlienku, že by text by mohol byť vystavaný na baladickej báze a že by možno mohol byť spätý s ľudovou tvorbou. Krehký dievčenský nádych tiež prišiel akosi automaticky. Takýto text bol pre mňa opäť čímsi novým.

Subsite: 

Vyšlo: