Šlohnutý vesmír

Šlohnutý vesmír mp3

Obloha zíva prázdnotou
Ktosi mi šlohol hviezdy
Obloha zíva prázdnotou
Chýba mi vesmír

Dajme si salut s jednotou
Vypime galaktické cherry
Úplne s vlastnou ochotou
Stretneme sa v cieli.

Hudba a text: Martin Laczko

Maťo: V prvom rade blues je o pocitoch a táto pieseň tiež vznikla z pocitov na Letavách, keď som sedel pri ohníku a bola jasná noc, bolo krásne vidieť všetky hviezdy. Tak sme sa tam bavili, zatiahla sa obloha, tým pádom ktosi šlo hol hviezdy. Tak prvoplánovo vznikla prvá veta piesne a už som len pokračoval ďalej v tom istom znení, ako je to teraz na CD.

Subsite: 

Vyšlo: